Drogisterij C.J.J. Wildenburg
 • voor 17:00 besteld morgen in huis
 • vanaf 25 euro gratis verzending
 • afhalen mogelijk
 • iDeal betaling
< 0 Producten 0,00
Winkelwagen | Direct afrekenen
Mijn account

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

1. Toepasselijkheid

Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten op www.drogisterijwildenburg.nl zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat je toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt. Deze voorwaarden respecteren de rechten van de consument die voortvloeien uit wet (of de verkoopovereenkomst).

2. Identiteit

Drogisterij C.J.J. Wildenburg
Westeinde 22
3146 BZ Maassluis
Nederland
Tel. 010-5924843

K.v.K. 24167166

 

3. Recht op ruilen en teruggave

Je kunt alle artikelen die je hebt aangeschaft bij Drogisterij Wildenburg zonder opgaaf van redenen en binnen 7 werkdagen na ontvangst van de artikelen ruilen en/of retourneren. De artikelen moeten hiervoor uiterlijk binnen 7 dagen na ontvangst op het afleveradres voor retour aangemeld zijn via een e-mail naar info@drogisterijwildenburg.nl . Hou er wel rekening mee dat de geleverde artikelen in het geval van ruilen of teruggave uitsluitend ter controle mogen zijn bekeken. Alleen ongeopende/ongebruikte artikelen worden door ons retour genomen/geruild. De artikelen moeten voorzien zijn van de originele etiketten, labels, verpakkingen e.d. Condooms en andere seksualiteit artikelen worden door ons nooit retour genomen.

Indien waardevermindering optreedt doordat de artikelen in strijd met het hierboven bepaalde zijn gebruikt, behouden wij ons het recht voor om hiervoor een redelijke vergoeding te eisen.

Indien je een (deels) verkeerde bestelling hebt ontvangen draagt drogisterij Wildenburg zorg voor het verzenden van het juiste artikel.

4. Levering/verzendkosten

Wij bezorgen de artikelen vanaf 25€ gratis, tot 25€ voor €3,95 (binnen Nederland) zolang de voorraad strekt. Een artikel op voorraad en voor 17:00uur besteld, wordt de volgende dag geleverd. De levertijd van een artikel dat niet bij ons op voorraad is, bedraagt in de regel 3 tot 5 werkdagen vanaf de besteldatum.

5. Prijzen en betaalmogelijkheden

Na een bestelling ontvang je een bevestiging per e-mail met een overzicht van de bestelling en de totale kosten, inclusief verzendkosten. De koopsom is bij vooruitbetaling verschuldigd en dient volledig binnen 7 dagen na de besteldatum te zijn voldaan. De prijzen op het moment van bestelling van een artikel zijn van toepassing. Alle prijzen zijn inclusief de wettelijk bepaalde BTW. De artikelen kunnen afgehaald worden, of per overschrijving via bank- of girorekening , iDEAL worden betaald. Drogisterij Wildenburg behoudt het recht om een order te laten vervallen indien de prijs onjuist op de website vermeld staat, dit gebeurt altijd in overleg met consument.

 

 • De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde
  betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 • In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens
  wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte
  redelijke kosten in rekening te brengen.

 

6. Bestellingen weigeren

Het staat Drogisterij Wildenburg vrij om online bestellingen niet aan te nemen. Deze keuze ligt geheel bij Drogisterij Wildenburg en zij hoeft dit niet te motiveren. Indien Drogisterij Wildenburg een online bestelling niet aanneemt, zal Drogisterij Wildenburg de klant op de hoogte brengen.

7. Eigendomsvoorbehoud

De artikelen blijven eigendom van drogisterij wildenburg tot het volledige factuurbedrag is voldaan.

8. Bescherming van persoonsgegevens & crediteuren

De gegevens die nodig zijn voor de afwikkeling van uw bestelling worden opgeslagen en in het kader van de afwikkeling van de bestelling eventueel doorgegeven aan ondernemingen die een deel van onze dienstverlening uitvoeren. Uiteraard worden al je persoonsgegevens strikt vertrouwelijk behandeld en worden de wettelijke regels aangaande bescherming van persoonsgegevens en privacy strikt door ons in acht genomen. Drogisterij Wildenburg zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen.

Indien u zich heeft aangemeld voor onze nieuwsbrief zal Drogisterij Wildenburg uw persoonsgegevens naast de hierboven beschreven gevallen gebruiken voor eigen reclamedoeleinden. Indien u geen prijs stelt op ongevraagde reclame van Drogisterij Wildenburg kunt u te allen tijde afmelden en bezwaar maken tegen het verdergaand gebruik van uw persoonsgegevens voor commerciële communicaties via info@drogisterijwildenburg.nl . De mogelijkheid tot afmelden wordt u tevens geboden in elke nieuwsbrief.

9. Wettelijke informatie over het recht van teruggave

Je kunt de ontvangen artikelen zonder opgaaf van reden binnen 7 werkdagen aan ons retourneren. Deze termijn van 7 werkdagen gaat in op het moment dat de artikelen door je zijn ontvangen. Je voldoet aan deze termijn door de artikelen tijdig bij ons voor te melden en aan ons te verzenden. De kosten en risico's van deze retourzending zijn voor uw rekening. Drogisterij Wildenburg behoudt zich evenwel het recht voor om, in bijzondere gevallen, de retourzending wel in rekening te brengen. In dat geval zal drogisterij wildenburg je zo spoedig mogelijk daarover inlichten.

De artikelen moeten worden retour gezonden naar:

Drogisterij Wildenburg

Westeinde 22

3146 BZ Maassluis

Bij waardevermindering van een artikel kan door drogisterij wildenburg een schadevergoeding worden geëist.

10. Garantie

Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn de Nederlandse wettelijk vastgestelde garantiebepalingen van toepassing.

11. Aansprakelijkheid

Alle producten in het assortiment van Drogisterij Wildenburg voldoen aan de strenge eisen waaraan drogisterijartikelen moeten voldoen. Tevens verkoopt drogisterij Wildenburg uitsluitend orginele artikelen. De afgeleverde producten bezitten de eigenschappen die je op grond van de overeenkomst bij normaal gebruik mag verwachten. Drogisterij Wildenburg kan onder geen beding verantwoordelijk gehouden worden voor enig letsel of schade als direct of indirect gevolg van het gebruik van producten die door Drogisterij Wildenburg geleverd zijn. Het gebruik van producten die door Drogisterij Wildenburg geleverd zijn geschiedt volledig op eigen risico. Eventuele klachten kun je bij ons melden via telefoon of e-mail.

De inhoud van de site is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Drogisterij Wildenburg kan echter niet uitsluiten dat bepaalde informatie niet juist en/of onvolledig is. Drogisterij Wildenburg is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste of onvolledige informatie op haar website. Drogisterij Wildenburg is niet aansprakelijk voor fouten waardoor onopzettelijk verkeerde verkoopprijzen kunnen worden gecommuniceerd.

Drogisterij Wildenburg is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.

12. Toepasselijk recht

Op deze internetsite en deze algemene voorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing.